ZATEPLENÍ RODINNÝCH DOMŮ

Zdarma k realizaci zateplení rodinného domu získáte

vysokotlaký čistič  

PLÁNUJETE

ZATEPLENÍ  

RODINNÉHO DOMU?

získejte dárek

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ 

Kärcher ZDARMA

 

Podmínky akce:

Zákazník má nárok na dárek v podobě vysokotlakého čističe Kärcher v případě splnění následujcích podmínek:

- realizace kompletního zateplení budovy nad 150 m2 nebo

- realizace finální fasády a souhrnu dalších stavebních prací v hodnotě 250 tis. Kč bez DPH

- uvedení číselného kódu z www stránek 86-05/2020 nebo kódu z informačního letáku. 

Dárek bude zákazníkovi předán po finálním dokončení díla, převzetí díla a uhrazení veškerých finančních závazků, vztahujících se k objednávce. 

5ffdae9f-448a-4949-adfb-b8cfdc0fa541
0e75baaa-25e4-480a-994b-b3266b36a78f
BICS4031
RNRN0230
IMG_8168
KHHM7172
IMG_0191